ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านด้วยความยินดีค่ะ ผู้ชมสามารถดูรายละเอียดได้ทางบล็อกของเราที่นี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

รายวิชา  นวัตกรรมและเทคดนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2/2553

ประวัติส่วนตัว

นางสาวพัชรี  แลปู่น้า  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  หมู่ 2 รุ่นที่ 13
ชื่อจริง  พัชรี  แลปู่น้า
ชื่อเล่น  พัช
วัน เดือน ปีเกิด  22  ก.ค. 2528
ภูมิลำเนา  222 หมู่ 3 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ  36190
เบอร์โทรศัพท์  089-509-8493
E-mail patchreenaruk@gmail.com
การศึกษา  ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปัจจุบัน เป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนวัดใหม่นครบาล

สถานภาพ :  โสด
คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีกว่า  วันที่ผ่านมา

สื่อการสอนประเภทกิจกรรม

รักคือ

เส้น

เส้น

โลโก้

โลโก้


แผนภาพสรุปวงจรสี

แผนภาพสรุปวงจรสี

การผสมกันของแม่สีช่างเขียนได้สีอยู่ 3 ขั้น ดังนี้

สีขั้นที่ 1 (Primary Color) ได้แก่

สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน

สีขั้นที่ 2 (Secondary Hues) เป็นการนำเอาแม่สีมาผสมกันในปริมาณเท่า ๆ กัน จะได้สีใหม่อีก 3 สี ดังนี้

สีแดง ผสมกับ สีเหลือง เป็น สีส้ม

สีแดง ผสมกับ สีน้ำเงิน เป็น สีม่วง

สีเหลืองผสมกับ สีน้ำเงิน เป็น สีเขียว

สีขั้นที่ 3 (Tertiary Hues) เกิดจากนำเอาแม่สีมาผสมกับสีขั้นที่ 2 โดยจะได้สีใหม่เพิ่มอีก 6 สี ดังนี้สีแดง ผสม สีม่วง เป็น สีม่วงแดง

สีแดง ผสม สีส้ม เป็น สีส้มแดง

สีเหลือง ผสม สีส้ม เป็น สีส้มเหลือง

สีเหลือง ผสม สีเขียว เป็น สีเขียวเหลือง

สีน้ำเงิน ผสม สีม่วง เป็น สีม่วงน้ำเงิน

สีน้ำเงิน ผสม สีเขียว เป็น สีเขียวน้ำเงิ

ที่มา http://www.tmr.ac.th/4-6/6-004/title%20%206.htm